Kak jo Lutherowy gódowny kjarliž nastał

Awtor: Herbert Nowak srjoda, 21. december 2016

Z knigłow z tekstami Herberta Nowaka „Pisaŕ běch wót młodych lět“. Tekst jo prědny raz wózjawjony w Serbskej pratyji 2002 pód napismom „Ku gódam“)

Na gwězdku spiwamy w našych cerkwjach kužde lěto Lutherowy choral „Ja z njebja dołoj pśidu k wam a dobru powěsć za was mam“. Ale kak ga jo toś ten znaty gódowny kjarliž nastał?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś