Cakamy na boga

Awtor: Resi Lottra srjoda, 21. december 2016
We jśpě jo było wjelgin śicho, ako bog jo pśišeł. Hochoske źiśi su se źiwali bogoju. Foto: Resi Lotrina
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś