Nowy wósadnik numer tśi jo wujšeł

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 21. december 2016

Chóśebuz/Cottbus. K lětoju reformaciskego jubileja serbske cerkwine towaristwo prezentěrujo wósebne wudaśe Nowego wósadnika. Tema jo wuznam reformacije w Dolnej Łužycy. Wšakorake aspekty stawiznow kśesćijańskich Serbow se rozkładuju na 36 bokach. Pśedsłowo jo napisała zastupna pśedsedarka Spěchowańskego towaristwa dr. Ch. Piniekowa. W. Měškank wopisujo we swójom artikelu swět Serbow do reformacije. Dr. D. Teichmannowa pśedstaja Albinusa Mollerusa ako wuznamnu wósobinu za wuwiśe serbskeje pisneje rěcy. Pietizm w Dolnej Łužycy jo tema nastawka dr. L. Malinkoweje. Žedne wósebnosći rěcy serbskeje Biblije wopisujo dr. F. Kaulfürst. G. Kliem se pśiwobrośujo serbskim kjarližam. Nowše stawizny serbskeje wósady wobcerijo dr. M. Norbergowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś