Herbert jo z nimi do Pragi jěł

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 07. december 2016
Pójsynoga na Górach: Zestajaŕ CDeje Schlagwort: Wendisch Sebastian Elikowski-Winkler wulicujo Górjańskim wót nastaśa prědnych serbskich zukowych dokumentow. Fota: G. W.

Góry/Guhrow. Zmakanje wejsanarjow z Pójsynogu pśedslědny tyźeń wałtoru w gmejnskej śpě jo było wjelgin wósebne: Wóni su spominali na fararja Herberta Cernju (Zerna) (1905 – 1955), kótaryž jo se na Górach naroźił a bydlił a pó wójnje, wót lěta 1949, we susednych Popojcach fararił. K wulicowanju jo dało wjele: pśeto mjazy tymi 18 woglědarjami z Gór a z města jo była radna kopicka luźi, kótarež su Herberta Cernju znali, mjazy nimi jogo syn Martin (69) z Gogolowa. Gósći su wiźeli filmy wót zapusta a kokota, kótarež Cernja, ten „prědny serbski filmaŕ“, jo w lěśe 1931 na Górach nawjerśeł.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś