Su spominali na fararja Herberta Cernju

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 30. nowember 2016

Góry/Guhrow. Stwórtk tyźeń su tudy na zmakanju z Pójsynogu spominali na Herberta Cernju (Zerna) z Gór (1905–1955), fararja a serbskego procowarja. Góźbu k tomu jo dała CDeja Schlagwort: Wendisch z historiskimi zukowymi dokumentami w serbskej rěcy, wudana wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Ju jo skrotka pśedstajił wjednik projekta komponist Sebastian Elikowski-Winkler. Na CDeji se namakaju styri arije, zgłosone wót žeńskich z Gór a Žylowa we lěśe 1921. Herbert Cernja jo je k tomu wustupjenju pśigótował a z nimi do Pragi jěł, tam te spiwanja na platu górjejbrat. Jadna wót tych žeńskich jo była mama něgajšneje redaktorki serbskego radija Juty Kaiseroweje (roź. Krolic) z Gór. Juta Kaiserowa jo wulicowała zgromaźonym wót Cernje a wót togo drogowanja do Pragi, což jo pjerwjej wót mamy zgóniła. Jeje artikel k tomu namakajo se w nowej Serbskej Pratyji za lěto 2017. Drugi wósebny gósć togo zmakanja jo był syn Herberta Cernje Martin (69) z Gogolowa. Wón jo wobznanił, až jogo nan ako faraŕ w Popojcach jo pó wójnje wopytał tam serbsku nabóžninu organizěrowaś – bóžko, mimo wuspěcha.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś