Kaki dej „Stog“ lěta 2018 byś?

Awtor: E. Radochla srjoda, 09. nowember 2016
Su wobradowali dla „Stogs“: prězy sejźe dr. Edeltraud Radochlowa, Rolf Radochla, Erna Koppermannowa, slězy stoje Marlene Jedrowa, Ingrid Grošcyna a Siegfried Malk. Foto: B. Marx

Stwórtk, 27.oktobra su se cłonki Spěchowańskego towaristwa „Stog“ z. T. zmakali. Towaristwo wudawa domowniski lětopis „Stog – Der Schober“. Na tej zgromaźinje jo pśedsedaŕ Rolf Radochla-Rubyński powědał wó dobrej bilancy slědnych lět, luźe su se „Stog“ w rědnej licbje kupili. Aktualne wudaśe (za lěto 2017) jo teke popularne. Mjaztym ma ten domowniski lětopis kopicu stawnych cytarjow. K nim słuša teke rěd „wuwandrowanych“ błośanarjow. Až financny zakład jo solidny, jo pókładnica Erna Koppermannowa z Gór wulicowała. Rozmjej: towaristwo ma wšake sponsory w našych stronach. Togodla mógu „Stog“ nadalej za 6 € pśedawaś, lěcrownož wopśimjejo mjaztym wěcej bokow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś