„Luther jo měł tšach pśed Bogom“

Awtor: Ines Neumann srjoda, 02. nowember 2016
Kšasna wjerbańska cerkwja jo była połna luźi. Wěcej ako 300 namšarjow jo jich było. Styri žeńske su pśišli w serbskej drastwje. Foto: I. N.

Wjerbno/Werben. W lěśe 1517 jo Martin Luther wótwórił reformaciju z pśibiśim swójich tezow na cerkwine źurja we Wittenbergu. Pśiduce lěto jo to 500 lět mimo, a na lětosnem reformaciskem dnju, 31. oktobra, jo był zachopk oficialnych swěźenjow togo wjelickego jubileja.

Južo źeń do togo, 30. oktobra, su wugótowali we Wjerbnje błośański cerkwiny źeń. To jo zmakanje wósadow Brjazyna, Bórkowy, Dešno, Prjawoz, Gołbin, Gołkojce, Kśišow, Popojce, Žylow a Wjerbno. Wóno jo kužde druge lěto w drugej cerkwi.

Chopili su ze swěźeńskeju namšu w połnej wjerbańskej cerkwi. Se wě, až jo był Luther tam wjeliki tema. Na wšaki part, teke pśez graśe wšakich scenow, su wjelgin derje pśedstajili to nutśikowne žywjenje Luthera, jogo konfliky, tšachy a pominanja a wócakowanja drugich luźi na njogo. Namšarje su zacuwali luźa połny tšacha, kótaryž jo na sebje samem cwiblował a stawnje wopytał hyšći lěpšy byś pśed Bogom. Nic njejo jomu dosegało, což jo cynił. Za tym jo štycał tšach pśed Bóžeju štrofu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś