Pśed 50 lět su tud zachopili pśesedlenja

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 07. september 2016
Zagroda w Miłorazu, ako słuša W. Lockoju, pśedsedarjeju wejsneje rady.

Pśed 50 lětami su zachopili, miłoraske (wjas słuša k slěpjańskej wósaźe) pśesedlowaś dla Wochožańskeje jamy. Źinsa jo pśesedlenje miłoraskich wobydlarjow zas aktualne – nicht pak tuchylu njewě, lěc, kak a ga to buźo se staś. To jo śěžka situacija za tych, kótarež kśě wóstaś - a teke za tych, kótarež kśě pšec. Wšak njelažy pód Miłorazom brunica. Ale gaby z Wochožańskeju jamu dalej šło ako jo doněnta planowane, by wjas kupa w jamje wórdowała. Ta njejasna situacija wugbajo, až žywjenje se wobkněžy wót tšacha a zawisći. Wjele se bój, swójo měnjenje licho wugroniś, su gronili namšy.

Ako dopomnjeśe na prědne pśesedlenja jo njeźelu była serbsko-nimska namša w Slěpem. Pódla stej byłej fararka wósady Jadwiga Malinkowa a dušypastyrka Antje Schröcke. Slědna ma na starosći luźe, kótarež su pótrjefjone wót górnistwa. Prjatkował jo gósć z Barlinja: promšt dr. Christian Stäblein.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś