Zabijane kokota w Smogorjowje

Awtor: Siegfried Malk srjoda, 24. awgust 2016
Pśeśěg z kapału „Picańske měsćańske muzikanty“ pśez Smogorjow.
Łapanje kokota/Hanhngreifen: Tobias Budich jo togo kokota lapil a kokot jo něnt zasej w korbiku. Prědny kral wón pak njejo, to jo David Urban ze swójeju kralowku Julia Setzkorn.

Žnjowny swěźeń jo był 13. awgusta w Smogorjowje. Zabijanje kokota jo se zachopiło z rědnym pśeśěgom z kapału „Picańske měsćańske muzikanty“ pśez wjas.

Wejsanarje su stojali pśi droze abo su glědali z woknom ako pśi Kosacojc. Stara mama jo se dopomnjeła na młode lěta a jo z našym reportarjom Siegfriedom Malkom serbski powědała. Jeje 30lětna enkelźowka Claudia, něgajšna wuknica Dolnoserbskego gmynaziuma w Chóśebuzu (DSG), jo pitśku tužna, až njesmějo wěcej sobu swěśiś ako jeje dwě sotše, ale raz ga musy kóńc byś.

Na sportnišću jo pón dalej šło, źož pó starej tradiciji gólcy ze cepami na gjarnc biju. How na tom kšasnym zelenym flaku se teke rejujo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś