Hirošima a respekt

Awtor: Bernd Pittkunings srjoda, 10. awgust 2016

Pśed 71 lětami jo se pokazało w městoma Hirošima a Nagazaki, kak daloko pśiźo luź, kenž njama žeden respekt. We wšyknych wójnach wužywaju bomby pśedewšym pśeśiwo ciwilistam, ale tencas w Japańskej jo kśěło wjednistwo USA mimo togo z pomocu atomoweju bombowu swóju móc pokazaś, lěcrownož wójna jo se chylała južo ku kóńcu.

Pilota stej byłej kśesćijańskeje wěry a togodla źinsa se njegóźi za kśesćijana, pśeśiwo islamoju polemizěrowaś, gaž islamski terorist zamordujo njewinowatych luźi. Pilot tegdejšego casa a terorist źinsajšnego dnja matej samski brach: wobej wumějotej jano wjelgin wobragranicowanje z drugimi gromaźe se žywiś, dokulaž wobyma póbrachujo respekt.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś