Serbski swěźeń w Janšojcach zachopijo se z namšu

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 27. julij 2016

Prjawoz/Fehrow. Raz wob lěto wobradujo źěłowa kupka „Serbska namša“ něźi wence w „zelenem“. 12. julija jo ju faraŕ na wuměńku Helmut Hupac do Prjawoza na swójo byśe kazał. Cerkwine procowarje su mógali rědnje na dwórje za blidom sejźeś a pód wórješynu planowaś. Faraŕ Hupac jo pśechwatał pśibytnych z mlincami, kótarež jo wón sam wupjakł. K tomu stej słoźełej kafej a doma gótowana jagodowa marmelada. To jo wšo pśijaznu atmosferu dało za efektiwne pósejźenje, na kótaremž kupka jo žedne namše togo lěśa pśigótowała.

Ako kužde lěto buźo pśiducu njeźelu, 31. julija, zeger dweju serbska namša we Złem Komorowje w tamnej Serbskej cerkwi. Prjatkowaś buźo faraŕ na wuměńku Dieter Schütt. Pó namšy su wšykne wutšobne kazane na kafejpiśe a spiwanje ze serbskim dušepastyrjom Ingolfom Kśenku.

Wjerašk togo lěśa buźo Serbski swěźeń w Janšojcach, kótaryž se wóswěśijo z namšu 21. awgusta. Serbska namša z Bóžym blidom z fararjom Ingolfom Kśenku zachopijo se zeger 9:30. Na tej namšy se pśedstajiju zjawnosći nowe spiwarske za młoźinu z titelom „Tyca“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś