Pó 39 lětach ceptarjenja jo šła na pśedwuměńk

Awtor: A. Dawmowa srjoda, 16. oktober 2013
Margot Hašcyna nawjedujo rěcne kurse na Šuli za dolnoserbsku rěc a kulturu. Wóna ma moderatnu wašnju wobchadaś ze wšakimi star­stwowymi kupkami a móžo metodiski dosć derje diferencěrowaś pó rozdźělnych znaśach kursistow. Foto: A. D.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś