Co ma kapalica z płoźenim źiśi cyniś?

Awtor: G. W. srjoda, 06. nowember 2013
Erwin Mjerśeńc wulicujo we połnej śpě muzeja tšojenje „Ja doch musym nutś“ wót Pěśikojc, ako stej se k narje póměłej. Foto: G. W.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś