W Turjeju su \"mimo nogi\" grali – volleyballowy Cup Domowiny 2024

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 11. julij 2024
Jadnasćo młoźinskich kupkow jo se wuspěšnje wobźěliło na volleyballowem Cupje Domowiny 2024. Te zajmne graśa su wótběgnuli mimo zranjenjow. 2025 buźo volleyballowy Cup na drugem městnje. K. K.

Z Turjeja/Tauer. „K sportoju gótowe!“, jo to groniło zachadnu njeźelu w Turjeju k volleyballowemu Cupoju Domowiny 2024. Dogromady dwanasćo młoźinskich kupkow młoźinskego aktiwa jo se za to zarědowanje pśizjawiło. Dokulaž łoni jo młoźina z Turjeja swój titel zašćitowaś mógała, su wóni teke lětosa zasej gósćinarje byli.

Wótwóriła jo lětosny volleyballowy Cup Domowiny rěcna motiwatorka Iben Lotric ze sportowym towaristwom z Turjeja – wóna jo zastupiła młoźinskego koordinatora Tobiasa Ungera. Pśez to jo serbskorěcne pówitanje pitśku wobšyrnjejše było ako łoni. Wót tych dwanasćo pśizjawjonych kupkow jo jadnasćo nastupiło. Młoźina z Brjazyny njejo pśišła. Andreas Dyck wót SV 1920 Turjej z. t. jo rozkładł młodym grajarjam te pšawidła za ten źeń.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś