Wjerašk w Kulturnej zagroźe Serbskego ludowego ansambla

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 11. julij 2024
Wjele pśiklaska jo žněł Trio Voyage, ku kótaremuž Lena Hauptmannojc słuša, w Kulturnej zagroźe SLA. Foto: Bosćan Nawka

Z Budyšyna/Bautzen. Pód nadpismom „Lausitz – Rio und zurück“ jo Trio Voyage slědnu junijowu njeźelu lětosny koncertowy rěd w Kulturnej zagroźe Serbskego ludowego ansambla (SLA) zakóńcył. Kupka, ku kótarejž słušaju jazzowa spiwaŕka Lena Hauptmannojc, jeje bratš Chris pśi gitarje kaž teke Micha Winkler pśi pozawnje a tubje, jo prezentěrowała program, ako jo wopśimjeł pódla někotarych znatych spiwow Leny kaž „Tysac cowanjow“ a „Słyš mjasecko“ teke adapcije mjazynarodnych titelow wót muzikarjow kaž Lift, Charles Trenet a Antônio Carlos Jobim. Něźi 40 pśisłucharjow jo se tym wuměłcam z mócnym pśiklaskom wuźěkowało.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś