„Ze źiśimi se módliś – Mit Kindern beten – Modlitwy dla dźieci“. Dalšne cytarje su nam wó knigłach pisali

Awtor: W Meschkank stwórtk, 11. julij 2024

Kóńc zajźonego lěta jo Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. wudało nowe knigły w tśich rěcach „Ze źiśimi se módliś – Mit Kindern beten – Modlitwy dla dźieci“. Poł lěta jo zajšło a dalšne cytarje su nam pósrědnili swóje měnjenja a nazgónjenja:

Dr. Timo Meškank, Lipsk, 5.3.24: „Knigły ,Ze źiśimi se módliš‘ wopśimjeju 44 krotkich módlenjow w tśich rěcach. Wóni su šesć wótrězkam pśirědowane a segaju wót familije pśez wótběg dnja až k žywjenju góleśa. Módlitwy su myslone za priwatny wobłuk, w kótaremž mógali źiśi mjazy 6 a 14 lětami sami abo z pomocu swójźbnych rozgrono z Bogom wjasć. Wótergi naiwne („Módlitwa pśed dowolom“), zwětšego pak swětoju wótwórjone („Móje narodniny“) póbituju wóni inspiraciju, swóje nutśikowne zacuśa pśednjasć a wó rozměśe póžedaś. Wóznam mamineje rěcy pśi nawězanju zwiska z Bogom znaglědnja slědna módlitwa w knigłach („Naša luba mamina rěc“), kótaraž intensiju awtorki Barbary Städtler-Mach (glědaj jeje pśedsłowo) wobraznje pódšmarnjo.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś