Na městnje žałosći a naźeje su namšu wóswěśili

Awtor: Jadwiga Malinkowa stwórtk, 11. julij 2024
Generalna superintendentka Theresa Rineckerowa ze Zgórjelca jo prjatkowała na namšy we wobgrozonej góli pśi wuglowej jamje. Foto: Rebekka Schwarzbachowa

Ze Slěpego a Miłoraza/Schleife und Mühlrose. Njeźelu, 23. junija 2024, jo wóswěśiła Slěpjańska wósada z něźi 60 namšarjami swóju njeźelsku namšu pód gołym njebjom we wobgrozonej góli, kenž lažy mjazy Slěpym a Miłorazom. Wósebnosć góle jo, až jo se dowokoła južo ceła góla pušćiła. Rowniske wobsejźarje góle se naźejaju, až mógu gólu pśed wuswójenim brunice dla wuchowaś. Až do lěta 2038 najma wobswětowa kupka z Chóśebuza kus góle a pśewjeźo tam pśecej zasej kulturne zarědowanja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś