Druga dwójorěcna namša jo se wótměła w Kózlem/Casel

Awtor: Christiana Piniekowa stwórtk, 11. julij 2024
Namša pśi góźbje Jańskego rejtowanja w Kózlem/Casel: Annelie, Leoni a Wanda pśedstajaju serbsku scenu „Wujadnanje“ (wót lěwa na pšawo). Foto: Christiana Piniekowa
Z Kózlego/Casel. Źeń do swětego Jana, 23. junija, jo se k swěźenjoju Jańskego rejtowanja, jadnorazowego nałoga w Dolnej Łužycy, swěśiła tež namša. Tudejša wósada a kupka Serbska namša stej ju zgromadnje wugótowałej z wósadneju faraŕku Astrid Schlüter, lektorom Hartmutom Leipnerom a lektorku Karinu Raddacoweju. Psalm a zapšosby su se dwójorěcnje cytali, ewangelium a tekst prjatkowanja ako teke scena „Wujadnanje“ su byli serbske, teke někotare štucki kjarližow su se zespiwali serbski. Scenu „Wujadnanje“ su zagrali Annelie a Wanda, wuknicy Dolnoserbskego gymnaziuma, a Leoni, wuknica Ewangelskeje zakładneje šule „Gottfried Forck“ w měsće, kenž jo pśigótowała a nazwucowała z nimi Christiana Piniekowa. Namšarje a namšaŕki, něźi 50, su mógali cytaś nimske teksty w namšaŕskem zešywku. Faraŕka jo wužognowała tśi rejtaŕki a pěś rejtarjow a jo pokazała w swójom prjatkowanju na rolu Jana, togo rejtarja, kenž musy swóju pychu a kronu zgubiś, aby mógali se druge łapiś kwiśonku z njeje ako symbol gluki. Gluka w kśesćijańskem zmysle wšak jo Bóže žognowanje, tak faraŕka.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś