Póglědnjomy do Płomjenja za julij a awgust

Awtor: LND stwórtk, 11. julij 2024

Co wopśimjejo prozninske wudaśe Płomjenja?

Mimo k lěśojskemu casoju pasujucych zwucowanjow a gódańkow mamy w Płomjenju na pśikład luštnu baseń „Tej na kšywje“ wót awtorki Jill-Francis Ketlicojc. Wjelgin rědne jo teke wulicowanje „Mehrur a jeje tiger“. W teksće cytaśo wó pśijaśelstwje źowća a tigera. Młodej awtorce wulicowanja pśiźotej z Afghanistana a stej za Płomje prědny raz pisałej.

Wušej togo cytaśo w nejnowšem Płomjenju mjazy drugim slědny źěl serije „Mója dobrowólna słužba w Luxemburgskej“. Awtorka Lara Pundrichojc zespominajo jadno lěto we wukraju, pišo wó swójom źěle ze zbrašnymi źiśimi a pśedstajijo nam teke dalšnych dobrowólnikow, kótarychž jo w Luxemburgskej zeznała.

Graju w tom wudaśu teke dowol a prozniny jadnu rolu?

Na kuždy pad! Tema memory w casopisu jo mórjo a tema našych wokablowych kórtkow su lěśojske prozniny.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś