„ASP“-situacija w SPN stabilna, ale šćit granicow jo dalej trjebny

Awtor: PM wokrejs SNN stwórtk, 11. julij 2024

Z Baršća/Forst. W ramiku wótwoborańskich napšawow pśeśiwo Afrikańskej swinjecej mrětwje (ASP) jo se 8. oktobra 2022 powšykne póstajenje k zwěrjecym mrětwam we wokrejsu Sprjewja-Nysa wózjawiło. Z tym su mjazy drugim zwisali wobgranicowanja w góńtwje a rolnikaŕstwje. Teke natwarjenje barierow za źiwjakow jo notne było.

Źěkowano konsekwentnym a wuspěšnym napšawam pśeśiwo tej mrětwje pśi źiwjakach stej se mó-gałej južo 1. měrca 2024 jědrowej regiona Sprjewja-Nysa-pódpołnoc (Gubin/Guben, Drjejce/Drewitz a Derbno/Schenkendöbern) a Sprjewja-Nysa-pódwjacor (Drjowk/Drebkau, Kózle/Casel) rozwězaś. Wót togo casa jo se „ASP“-situacija we wokrejsu SPN dalej stabilizěrowała.

Jědrowy region Sprjewja-Nysa- pódpołdnjo jo wjeliki teren w pódpołdnju awtodrogi A15 a se rozpśestrěwa wót pólskeje granice pósporomje krajneje granice k Sakskej až k zwězkowej droze B 169. Toś ten jědrowy region źěle wótere źiwjaki wótźaržujuce płoty do tśich wětšych segmentow. Te płoty du do pódpołnoc-pódpołdnjowego směra.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś