Konferenca wó rěcy Biblije

Awtor: H Leipner stwórtk, 11. julij 2024
Titelny bok programa konference z wobrazom rukopisa Wolfenbüttelskego psaltarja z 16. stolěśa w dolnoserbskej rěcy.

Z Praga/Prag. Wót 28. do 29. junija jo se wótměła na Katolskej fakulśe praskeje Karloweje Uniwersity konferenca „Bibliska rěc pódwjacornych Słowjanow“. Eksperty a slěźarje z Českeje, Pólskeje, Słowakskeje a Dolneje Łužyce su diskutěrowali wuznam a wliw Biblije na rěc pódwjacornych Słowjanow. Konferenca jo zmóžniła wuměnu dopóznaśow a slěźeńskich wuslědkow wó pśełožkach a interpretaciji Bibliji. Referaty, kenž su se źaržali w pólskej, českej, słowakskej a dolnoserbskej rěcy mimo dolmetšowanja, su wobswětlili historiske wuwiśe wšakich słowjańskich Biblijow a jich wustatkowanje na rěc, literaturu a kulturu pótrjefjonych regionow. Eksperty su wuzwignuli rolu bibliskeje rěcy glědajucy na kulturnu identitu a duchnu wuměnu we słowjańskich zgromaźeństwach. Wobźělniki konference su wuzwignuli relewancu pśedstajonych temow ako za teologiju a stawiznisku wědomnosć tak teke za słowjańsku rěcywědu a literarnu wědomnosć. Referaty konference, kótaraž jo se wugótowała k sedymemu razoju, se wózjawiju w casopisu za kulturnohistoriske studije Clavibus unitis.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś