Dr. Torsten Schüler a dr. Wolfgang Bialas stej pśedsedarja parlamenta SPN a Města

Awtor: Horst Adam stwórtk, 11. julij 2024
Dr. Torsten Schüler z Baršća (nalěwo) a Fred Kaiser z Dešna nawjedujotej wokrejsny sejm SPN w nowej legislaturnej perioźe. K tomu pśiźo hyšći Mario Müller a drugi zastupnik. Foto: Horst Adam

Z Baršća/Forst. Nowy wokrejsny sejm Sprewja jo se slědny tyźeń – 3. julija – prědny raz zmakał we Wokrejsnem domje w Baršću. Jomu pśisłuša tak ako dotychměst 50 cłonkow (plus krajny raźc). Wuzwólili su pśedsedarja wokrejsnego parlamenta a jogo dweju zastupnikowu. Nejwěcej głosow jo dostał dr. Torsten Schüler (FDP), gójc z Baršća. Jogo prědny zastupnik buźo Fred Kaiser, něgajšny serbski šołta w Dešnje (frakcija CDU), a ten „amt“ drugego pśedsedarja změjo Mario Müller (SPD). Lěcrownož jo AfD ze 19 wótpósłańcami nejwětša frakcija w nowem wokrejsnem sejmje, njejsu głose pśi wótgłosowanju dosegali, aby Daniel Münschke z Gubina zasej dostał taku wažnu funkciju w toś tom gremiumje. W slědnej legislaturnej perioźe 2019-2024 jo wón był 1. zastupny pśedsedaŕ wokrejsnego sejma. Pla młogich, ako běchu we wokrejsu SPN 9. junija wólili AfD (to běchu 38,2 % wšych wótedanych głosow), jo to wubuźiło zaźiwanje. Co ma to cyniś z demokratiju, su se młoge pšašali.

Na drugem boce nawjedujo AfD tśi wažne wuběrki wokrejsnego sejma – ga ten za góspodaŕstwo a twaŕstwo, ten za rolnikaŕstwo a wobswět a teke Serbski wuběrk.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś