Wuměna towaristwow z glědom na to serbske

Awtor: wokrejs LDS/Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 11. julij 2024

Ze Stareje Niwy/Alt Zauche. Towaristwa graju wažnu rolu pśi zdźaržanju serbskich tradicijow. Tak jo se w Hanškowic domje (Hanschkow Haus) w Starej Niwje 27. junija wótměło druge seśowe zmakanje serbskich domowniskich a tradiciskich towaristwow we wokrejsu Dubja-Błota. Organizěrowałej stej to zagronita za nastupnosći Serbow LDS, Sabiny Kušyna, a regionalna powědaŕka Domowiny, Heike Apeltowa. Fokus jo był na tom, až zastupniki domowinskich kupkow a cłonkojskich towaristwow se wopóznaju, až se wuměnjaju wó nazgónjenjach a idejach, wósebnje wó dobyśu dorosta a wó spěchowanju serbskeje kultury. Sabrina Kušyna jo pśed-stajiła „Směrnicu k spěchowanju serbskego luda we wokrejsu Dubja-Błota“, kótaraž jo na wokrejsnej rowninje jadnorazna w Bramborskej a Sakskej. Směrnica dajo se wótwołaś na www.dahme-spreewald.info w rubriku „Bürgerservice“ pód „Formulare“. Pśiducy Póžedański cas (Antragsfrist) za projekty w lěśe 2025 se skóńcyjo dnja 3. oktobra 2024.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś