Glědaju slědk na intensiwne šulske lěto

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 11. julij 2024
Angelika Balzkowa wót Domowinskeje kupki Trjebin jo pówitała wuknikow rědownje 3A na Šusteroc dwórje w Trjebinje. Foto: J. Schmidtchen Foto: Jan Rjeda

Ze Slěpego/Schleife. W Bramborskej se zachopiju 18. julija lěśojske prozniny a dowóliju tudskim šulskim źiśam pśestawku až do kóńca awgusta. Južo 20. junija su se zachopili prozniny w Sakskej a traju až do drugego awgusta. How móžo zakładna šula dr. Marja Grólmusec w Nimsko-serbskem šulskem centrumje Slěpe na intensiwne šulske lěto 2023/2024 slědk glědaś. To pódšmarnjo šulska wjednica Petra Rübesamowa w aktualnem amtskem łopjenje zastojnstwowego zgromaźeństwa Slěpe. Kubłanje, šport, graśe, wandrowanja a wjele wjeraškow su pregowali to šulske lěto.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś