Serbski muzej jo swójo 100. Serbske blido wugótował

Awtor: JFK stwórtk, 06. junij 2024
15 luźi ze „Serbskego swěta“ jo se zgromaźiło na 100. runźe Serbskego blida Serbskego muzeja Chóśebuz. Fośe: J.-F. Ketlicojc

Z Města/Cottbus. Mjazy dolnoserbskimi rěcnymi rumami pśedstaja Serbske blido Serbskego muzeja južo wót 17 lět wósebne wobogaśenje. Z nim jo jogo iniciatorka, kuratorka Christina Kliemowa, twóriła jaden format, kenž bitujo wěcej ako luty pśednosk, rozmjej žywe rozgrona w serbskej rěcy – tak až rěc stoj w srjejźišću, pśi tom teke zgromadnosć. Šesć raz wob lěto pšosy muzej na take rozgrona, teke w casu pśetwarjenja muzeja jo se to dalej wjadło. Wupadnuło jo Serbske blido jano raz w casu korony, a młogi raz jo se wóno digitalnje wótměło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś