Kommunalwahlen am 9. Juni 2024

Awtor: KP stwórtk, 06. junij 2024

Die Wahlen am Sonntag entscheiden über die Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus/Chóśebuz und des Kreistages im Landkreis Spree-Neiße für die kommende Legislaturperiode. Der Nowy Casnik hat die Parteien und Wählervereinigungen des Landkreises und der Stadt gefragt, wie sie sich für die sorbische/wendische Sprache und Kultur einsetzen wollen.

Serbska kultura a rěc lažytej w DNS Łužyce a z tym w nas wšyknych. Aby taka wósebnosć se zdźaržała we našom regionje a serbski lud njebywał mytos, ale realita wóstanjo, zasajźujomy za:

Die Linke - Cottbus & Spree-Neiße

Zdźaržanje, spěchowanje a dalejwuwijanje serbskeje rěcy a kultury su za nas wažny wobstatk za politiske źěło w našom měsće.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś