Gräbigojc Gerhard w Žylowje – serbski luź z wjele zasłužbami

Awtor: Horst Adam stwórtk, 06. junij 2024
W lěśe 1953 jo se Gerhard Gräbig wobźělił pśi serbskem kursu w Górnej Łužycy. Na wobrazu wiźimy jogo slězy napšawo.

Wó jadnom luźu, ako ma južo 90 lět na kśebjaśe, pisaś, to njejo lažko. Wón ga jo wjele dolabował, dobrego a bóžko teke špatnego, wón wjele wě. A pón jo wjelgin śěžko za casnikarja, se z togo wupytaś to, což móžo byś to nejwažnjejše a nejwěcej zajmne. To płaśi połnje za Gerharda Gräbiga ze Žylowa, kenž ten tyźeń, 9. junija, zešwyrnjo swójo 90. žywjeńske lěto. A k tomu pśiźo hyšći, až jo wón – tak ako Serby gronje – wjelgin derje „na cajku“, až wjelgin wjele wě ze swójogo dłujckego žywjenja. A wšykno to móžo wjelgin derje wulicowaś a wopisowaś, teke to, což kołowokoło se tšojło jo a se tšoj – we jsy, kraju a na cełem swěśe. Napšawdu, wón taki mały leksikon jo. Ma samo swój archiw – fota, zapiski, wurězki z casnikow a wjele drugego.

Starjejšej stej ze źiśimi wjele serbski se wulicowałej

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś