Jo swóje kórjenje namakała a jo pó nich žywa

Awtor: Alfons Wićaz stwórtk, 06. junij 2024
Jill-Francis Ketlicojc na swójom źěłowem městnje w redakciji Nowego Casnika. Foto: Alfons Wićaz

Wóna jo we mnjo narskosć zbuźiła, ako som se z jeje 2023 wujźoneju zběrku basnjow „Pyšpot procha“ zaběrał (glej dołojce!). Tak som se raz zmakał z mjaztym 33-lětneju Jill-Francis Ketlicojc z mjenim lyrikaŕki Źilka, a to na jeje źěłowem městnje w redakciji dolnoserbskego tyźenika „Nowy Casnik“ w Chóśebuzu. Młoda žeńska, w kótarejž teliko spisowaśelskego talenta štycy, jo mě wulicowała wót swójogo žywjenja a twórjenja…

„Póchadam ze Žylowa a mam familijowe mě mójeje maśerje, dokulaž njejstej maś a nan wóženjonej. Nan jo wótrosł we Wórjejcach a jo mjaztym we Awstriskej žywy. Mam z nim dobry kontakt. Som se 1991 naroźiła a w Žylowje pśi maśerje a starkej wótrosła. Mam serbske kórjenje, ale doma njejo se serbowało.“ Pśicynu wiźi wóna we zwisku z tegdejšeju situaciju za cas nacionalsocializma, ako jo była tomu serbskemu napśeśiwo winikojska. (Dokradnje jo wóna wó tej familijowej slězynje w jadnom pśinosku w Serbskej Pratyji 2020 pisała.) W Žylowje jo źowćo wuchójźiło źiśownju, ako tencas njejo hyšći była z Witaj-programom.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś