„Źiśi se hynacej módle, wóni se módle z wutšoby“

Awtor: Justyna Michniuk stwórtk, 06. junij 2024
Wótlěwa: Bogusław Tomaszewski, prof. Barbara Städtler-Mach, Gottfried Hain a Jan Tomaszewski. Foto: Justyna Michniuk

Z Gubina. Tśirěcne knigły „Ze źiśimi se módliś“ wót profesorki Barbary Städtler-Mach jo kóńc zajźonego lěta wudało Spěchowánske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t.. Źěkowano dolnoserbsko-nimsko-pólskej tśirěcnosći teje publikacije jo wóna wubuźiła zajm w dwěma krajoma: w Dolnej Łužycy w Nimskej a w Pólskej w ewangelskich wósadach blisko nimsko-pólskeje granice. Swětkowna wósada w Gubinje jo měła taki zajm, až bu na swětkownej pónjeźeli w Gubinje organizěrowane wósebne zmakanje z awtorku. Gósćinaŕ jo był faraŕ Bogdan Toma-szewski, kótaryž nawjedujo gubinsku Swětkownu wósadu. Na zmakanju su se wobźělili zastupnice gubinskich familijow, kótarež maju małe źiśi abo źiśiźiśi. W ekumeniskej a spódobnej atmosferje su zgromaźone dwě góźinje z awtorku prof. Städtler-Mach do rozgrona pśišli. Jo šło wó nastaśe tekstow a knigłow, ale teke wó rozdźěle mjazy ewangelskeju, Swětkowneju a katolskeju cerkwju. Njejo na stawiznach ze starych casow felowało, kótarež jo wulicował 88-lětny Jan Tomaszewski, nan fararja Bogdana Tomaszewskego a załožaŕ Swětkoweje cerkwje w Gubinje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś