Póglědnjomy do aktualnego Płomjenja

Awtor: LND stwórtk, 06. junij 2024

Kótare artikele wopśimjejo junijowe wudaśe Płomjenja?

Jańske rejtowanje jo na pśikład tema w nowem casopisu. Ja som była łoni w Kózlem, źož se nałog kužde lěto wokoło dnja Jana w juniju woplěwa, som tam rědne fota cyniła a tu serbsku tradiciju źiśam w nowem wudaśu pśedstajijom. W dalšnem artikelu źo wó UNESCO-městna we Łužycy. Sobuźěłaśeŕka projekta UNESCO 5 pišo mjazy drugim, co mógu źiśi w biosferowem rezerwaśe Błota a Mužakojskem parku dožywiś. W Płomjenju cytamy teke artikele wó jadnom cerkwinem swěźenju, wó mjazynarodnej show lětadłow a wó dožywjenjach našeje awtorki na kupje Mallorca.

W Płomjenju maśo ako pśecej zwucowanja a teke memory-seriju, wokablowe kórtki, žorty ... Co cośo hyšći do rady daś?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś