Wiki jatšownych jajow w Brězowce su byli połne pśechwatankow

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 11. apryl 2024
Grodkojske gólańske muzikanty su wjelgin woblubowane w slěpjańskej wósaźe. Jost Schmidtchen

Z Brězowki/Halbendorf. Wiki jatšownych jajow w Brězowce su se wótměli palmicu we 27. wudaśu. W lěśe 1996 jo domowinska kupka je prědny raz na nogi stajiła. K źinsajšnym organizatoram słušaju wšykne towaristwa Brězowki a dobrowólna wognjowa wobora. Toś ta zgromadnosć se stara kužde lěto wó tšojenja w Starej šuli k palmicy. Teke lětosa jo how pśichwatało wjele woglědarjow. Wjele luźi dokradnje jo pśišło, njejo nichten licył, pśeto njewzeju zastupne pjenjeze za jatšowne wiki w Brězowce. Wšak jo był južo pśi wótwórjenju wjeliki nawal. Južo w prědnej góźinje jo pśišło 355 woglědarjow – jich su hyšći licyli, pón su wopśestali. Jano z pówoblicenim (Hochrechnung) až do zeger 17:00 by mógała se ta licba taksěrowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś