Za serbske dušepastyŕstwo

Awtor: Hartmut S. Leipner stwórtk, 11. apryl 2024
14. apryla 1994 jo zejšło jadnab źaseś luźi w Dešnje, aby załožyli Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t.. Ako prědnego pśedsedarja su wuzwólili fararja Helmuta Hupaca. Iniciatiwa załoženja jo wujšła wót tegdejšego wušego promšta Reinhardta Richtera (1928–2004), kenž jo se wuraznje zasajźił za Serbow we ewangelskej cerkwi. Cerkwja tencas njejo wiźeła w Bramborskej žednu zagronitosć za serbske źěło. Prědna serbska namša nowšego casa 27. septembra 1987 jo była wuslědk angažementa Serbow samych. Bazowodemokratiske gibanje jo wjadło k załoženju źěłoweje kupki Serbska namša, kótaruž krajna cerkwina synoda jo pśipóznała w nalěśu 1989 ako cesnoamtsku strukturu. Cłonki kupki su se wjele lět procowali wó pśistajenje serbskego duchownego pśi ewangelskej cerkwi Barlinja–Bramborskeje. Pokazujucy na brachujuce pjenjeze a z twarźenim, až dolnołužyske wósady sami serbskich fararjow njepominaju, cerkwja jo to stawnje wótpokazała. W tej situaciji jo šło wó to, druge financielne srědki za serbske dušepastyŕstwo namakaś.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś