Pśemyslowanje wó konserwatiwnych

Awtor: Ingolf Kšenka stwórtk, 11. apryl 2024
Originalna trona Marianowego nana pětego naroda (Ur-Ur-Urgroßvater) George Casper, kenž z Górneje Łužyce póchada, stoj pśi zachoźe Domowniskego muzeja wót Serbina.

Ako som był ze swójim synom Dawidom (32) łoni nazymu prědny raz w swójom žywjenju w USA, smej měłej winikojski wobraz: Donalda Trumpa a jogo pśiwisniki. Kak móžoš jan takego typa wuzwóliś? W New Yorku, Memphis a New Orleans smej pótom pśisamem jano zmakałej luźi, kótarež su Billa Clintona, Baraka Obamu, Kamalu Harris a k nuzy Joe Bidena wuzwólili. Smej se pšašałej, wótkul ga pśidu „Trumpisty“? Wótegrono jo było: „We srjejźnem pódwjacorje, wósebnje pak w Texasu – tam namakajośo jano takich luźi!“ Smej pótakem warnowanej byłej.

Pó lutherskej namšy we Warda (Texas) smej dostałej wutšobne pśepšosenje k jězy wót Jacka a Marian Wiederholdojc, pótomnikowu nimskich a serbskich wudrogowarjow pěteje generacije. Cystej Texanarja. Njejstej hyšći žednje w New Yorku byłej a tam teke zewšym njocotej. Toś to žywjenje wjelikich měsćanarjow jo jima jano z telewizije znate. Ale tam nic njedajo, což jima napšawdu felujo. Pjenjezna póžednosć, pśekšasna reklama, drogi a kriminalita – ně, źěkujomej se! A mej smej musałej se pśiznaś w jeju domje: Smej namakałej w jeju pśibytnosći měrny wótpócynk.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś