Nawjedujo Witaj-źiśownju, póraźujo a jo kreatiwna

Awtor: JFK stwórtk, 11. apryl 2024
Mila Zachariasowa zešwyrnjo 50. lěto a źěła juž 25 lět pla samskego nosarja. Foto: priwatne

Wobej wóna lubujo, a wobej wóna z połneju wutšobu zwězujo: źěło ze źiśimi w źiśowni a spěchowanje serbskeje rěcy a kultury. Wjele serbskich muzikowych a źiwadłowych programow jo južo ze źiśimi a starjejšymi na jawišćo pśinjasła, to njamóžo wót 2010 w Kósobuzu bydleca Mila Zachariasowa, ako jo wót 2021 wjednica Witaj-źiśownje Wila Kunterbunt, wěcej licyś. Licyś pak mógu se te lěta jeje słužby kaž teke jeje žywjenja, a tak smějo wóna we tych dnjach ned dwa jubileja wóswěśiś: Až wóna źěła južo 25 lět pla samskego nosarja – ga pla Serbskego šulskego towaristwa (SŠT) –, a až zešwyrnjo 50. lěto. K wobyma jubilejoma jej wutšobnje gratulěrujomy! Jill-F. Ketlicojc jo se z jubilaŕku rozgranjała.

Wy sćo roźona Nagoric, źowka serbskego ceptarja a awtora Gerat Nagora (1936–2010). Sćo Wy doma serbski powědali?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś