Slědny paradiz pó brunicy

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 11. apryl 2024
Historiski busowy cakański domcyk. Fośe: J. Schmidtchen

Z Miłoraza/Mühlrose. W nowem Miłorazu se wjele gibjo we tych nalětnych dnjach. Firma LEAG jo informěrowała gmejnske zastojnstwo Slěpe wó tom, až pśepódaśe nowego wejsnego centruma Miłoraza buźo 25. maja. To groni, až wejsny centrum ma se we tom casu hyšći wurědniś, wšak ma něnto južo pórědny naglěd. Ale pśesedlenje buźo oficielnje akle kóńc lěta dokóńcona. Młoge źěło how hyšći dajo, ale wjele jo južo widobne. Wójnaŕski pomnik jo dostał nowe městno, jo se 1:1 pśestajił a saněrował. To same płaśi za zwónicu, kótaraž něnto na zachopjeńku jsy stoj. A srjejź Miłoraza nadejźomy busowy cakański domcyk, kenž jo stojał w starem Miłorazu blisko gósćeńca „Zur Erholung“. Jo to pachany chrom, wuklinkerowany, teke we originalu zasej natwarjony.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś