Kuždu srjodu „na reju“

Awtor: Hanelora Handreckowa stwórtk, 11. apryl 2024
Wótlěwa: Helga Hammerowa, Simone Brellenthinowa a Janett Götzowa z pśedsedaŕstwa Domowniskego towaristwa Depsk/Majbark/Škódow w škódojskem Domowniskem muzeju. Foto: Marion Hirchowa

Ze Škódowa/Skadow. Domowniske towaristwo Depsk/Majberk/Škódow se stara wósebnje wó woplěwanje a zdźaržanje serbskich nałogow a tradicijow. Pśi tom źo wósebnje wó nałogi w běgu lěta ako zapust, stajanje majskego boma abo teke kokot kaž teke wugótowanje wejsnych swěźenjow. Prezentěruju je pak teke na wikach, markach a drugich zarědowanjach kołowokoło Chóśebuza. a kažu pak teke na wšake zarědowanja a wulěty. Za Depsk a Škódow su teke zestajili južo wejsnu chroniku, kótaraž se pśecej dalej wjeźo. Mimo togo kažu teke cesto na zgromadne sportowanje, rucne źěło, rěcne kurse a druge zarědowanja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś