Serbska, ukrainska a pólska kultura naraz

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 11. apryl 2024
Ukrainske žeńske a źowća su w chorje Palyanytsya spiwali a pótom z parlickami banty z mustrami ukrainskeje drastwy baslili.

Chóśebuz/Cottbus. Južo tśeśi raz jo Dolnoserbska kulturna akademija pšosyła do Pisanego dwórnišća w Měsće, aby k małym jatšam, rozmjej sobotu pó jatšach, zajmcam pisanu wjelerakosć serbskeje kultury zbližyła. Program jo był nabity połny z reju, spiwanim a muziku, a wence na terasy su wšake serbske institucije, towaristwa, rucnikarje a wuměłce pórucyli informacije, publikacije abo něco k baslenju. Njedocakanje jo team Pisanego dwórnišća k wětšemu źěloju jěze z pólskeje kuchnje, ako na pśikład żurek, bigos abo pierogi pśedawał, což jo wjele luźam derje słoźiło. A wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma su typiske łužyske mlince pórucyli. Ned zeger 11:00 jo grodkojska kapała „Spremberger Bläsergilde“ z dujaŕskeju muziku zajtšne piwko zazwóniła. Slědowali su chor Łužyca a muskecy a žeńskecy chor z Janšojc z woblubowanymi ludowymi spiwami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś