W Slěpem za EURO- PEADU treněrowali

Awtor: H. Adam stwórtk, 11. apryl 2024
Nowy Casnik, to se wě, jo był slědny pětk pódla pśi treningu „Serbskego mustwa“ w Slěpem. Balokoparje z Dolneje (žedne z nich na lěwem górjejcnem wobrazu) a Górneje Łužyce su tam pilnje treněrowali, a wobej trenarja Sven Balak z Janšojc (na lěwo) a Frank Ričel z Górneje Łužyce stej to nawjedowałej. Fota: H. Adam
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś