Co móžomy cytaś w nowem „Płomjenju“?

Awtor: K. P. stwórtk, 07. december 2023

Co wopśimjejo slědne wudaśe Płomjenja togo lěta?

Tenraz dajo zwucowanja a gódańka ku gódownej tematice. Źiśi mógu se wjaseliś teke na jadnu bajku ku gódam a na baseń wó ruprajchtu. Wobej jo móžno sebje w Płomjenju z pomocu QR-codowu abo na internetowem boku Rěcnego centruma WITAJ pód rubriku „Casopise“ teke wótsłuchaś. Za cytaŕki a cytarjow mamy zasej luštny comic a bok ze źaseś zajmnymi faktami wó wósobach. W decemberskem wudaśu zachopijomy teke ze seriju pśinoskow z titelom „Mója dobrowólna słužba w Luxemburgskej“. W tom małem kraju pśebywa rowno absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma Lara Pundrichojc. Wóna pišo w prědnem źělu, co su cile takeje słužby, kak jo se wóna na nju pśigótowała, co gótujo a cogodla jo se rozsuźiła rowno za Luxemburgsku.

Zeznajomy teke druge zajmne kraje w Płomjenju?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś