Rozžognowanje z lubowanym městnom

Awtor: Šarlota Kušcyc stwórtk, 07. december 2023

„A ta wjaska tamkor … Tam nichten wěcej njebydli.“ Tak stoj na slědnem boce knigłow Angely Stachoweje „Slědny dny Strowja“, kótarež su 2020 w dolnoserbskej rěcy wujšli. Knigły, kótarež jo Hartmut S. Leipner pśestajił, su se 2002 nejpjerwjej w górnoserbskej rěcy w Ludowem nakładnistwje Domowiny wudali. Su jadne wót mało dolnoserbskorěcnych prozowych źěłow a tematizěruju wuśěgnjenje w konteksće wuglowych jamow. Angela Stachowa jo se rozestajiła z tym, kaž wósoby wobchadaju z rozžognowanim z lubowanym městnom.

Toś te wósoby su wjelgin wšake a jano někotare wobydlarje a wobydlaŕki su wušej wóstali we jsy „Strowje“. Dwě wót nich stej głownej figurje Karina a Pětš, kótarež stej se wósym dnjow pśed pśeśěgnjenim Pětša zmakałej a se spśijaśeliłej. Stej jadnučkej młodostnej we jsy. Jeju rědowniske towariš*ki su južo dawno pśec a bydle něnto tam a how w cełej Nimskej. Jano mało, kótarež su w regionje wóstali. Wejsańska zgromadnosć jo zrozsedlowana.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś