„Ta wońkotata nazyma“

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 07. december 2023

Chtož co se raz tak pšawje zanuriś do bogatosći teje „wejsańskeje“ dolnoserbskeje rěcy, tomu pórucujom knigły „Ta wońkotata nazyma“ awtorki Margity Heinrichoweje, kótaraž by w maju 2024 swóje 100. narodniny swěśiła. Maminorěcna Žylowkaŕka jo měła wótwórjonej wušy a wócy za wšo, což ju wobdajo. Take jo trjebała pśi žurnalistiskem źěle ako rozgłosowa redaktorka, ducy pó jsach Dolneje Łužyce. A až jo měła teke wjeliki talent, swóje nazgónjenja a zacuśa w rědnej rěcy pisnje zdźěliś, wót togo znani jeje 25 wulicowańkow, kótarež jo Beno Pětška we zběrce „Ta wońkotata nazyma“ zestajał.

Cytamy how wó dopomnjeśach ze źiśetstwa awtorki, tšojenjach wejsanarjow, wó drogowanjach a rědnej pśiroźe, teke wó dožywjenjach ze zwěrjetami kaž z luštneju garonu Emma. Namakajomy pśipóznaśa połnej portreta wót serbskeje babki Anna Grabina z Gór a wuznamnego serbskego mólarja

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś