Wó Słowjanach we srjejźowěku

Awtor: K. P. stwórtk, 07. december 2023

W romanje źo pópšawem wó žywjenje pódzajtšo-frankojskego krala a kejžora romsko-nimskego mócnaŕstwa, Otto I. wjelikego. Weto wopišo awtorka tšojenje w casu mjazy lětami 929 a 941 w Nimskej z perspektiwy Tugomira, wjerchowego syna Habolarjow (Heveller) z groda Bramborska (Brandenburg an der Havel). Wjele lět stej Tugomir a jogo sotša wukupjeńca na kralojskem dwórje, źož wón w běgu casa pómałem se zepśijaśelijo ze swójim winikom Ottom. Historiski fakt jo, až jo sotša Tugomira Ottoju njemanźelskego syna póroźiła, a zbytk swójogo žywjenja w kloštrje pśebywała. Fiktiwna jo pak z mócnymi konfliktami zwězana lubosć mjazy Tugomirom a źowku pśewołanego groby Gero, kótaryž jo se wó pódtłocenje słowjańskich rodow w nadawku krala starał. Akle 940 jo se Tugomir wrośił do Bramborskeje, ako kśesćijan a wjerch Habolarjow, ale jogo rod jo zawězany, Nimcam tribut zapłaśiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś