Łužyca jo wěcej nježli drastwa a mólowanje jatšownych jajow!

Awtor: J Michniuk stwórtk, 07. december 2023
J. Michniuk we burskej drastwje z Beskidow. Repro: NC

Ja cu Wam pśedstajiś knigły „Mehr als eine Tracht / Wěcej ako drastwa: Sorbisches/wendisches Leben im Landkreis Dahme-Spreewald / Serbske žywjenje we wokrejsu Dubja-Blota“ wót Sabriny Kušojc a Thomasa Mietka, wudane w nakładnistwje BeBra 2023.

Narodne drastwy su mě wót źiśetstwa sem fasciněrowali. Su byli za mnjo regionalne znamje jadnoraznosći. W mójej familiji bóžko njejo měł nichten wejsańsku swěźeńsku drastwu. Mója prastarka jo póchadała z města a jo teke ako starša žeńska nosyła tegdejšu měsćańsku wšednu drastwu, ale jadno rubiško, kótarež jo ju až do kóńca jeje žywjenja pśewóźowało. Mě pśiźo śěžko, se prastarku bźez rubiška na głowje pśedstajiś. Mója stara maś jo źěłała w chórowni, źož jo była moderna drastwa za žeńske samorozmějuca.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś