Pórucujomy zas literaturu!

Awtor: Reakcija/G. Zielonkowski stwórtk, 07. december 2023
Kake knigłowe pókłady se drje namakaju how nutśi? Foto: G. Zielonkowski

To se wě: Nowy Casnik co ze swójeju pśedgódowneju literarneju pśiłogu inspiraciju daś, kótare rědne knigły – serbske abo nimske – móžośo swójim lubym ako gódowny dar kupiś. Weto comy tenraz teke krotko pokazaś na dermotne „zjawne knigłownje“. Take dajo w Žylowje (wó tom zgónijośo we artiklu), ale teke mjazy drugim we Husu, Kalawje abo w Baršću. Lěc kupijośo knigły abo lěc teke raz z takeje wótwórjoneje knigłoweje spižki se něco wupóžycyjośo – Nowy Casnik žycy wjele wjasela pśi cytanju!

Někotare lěta bitujo stara telefonowa budka Žylowarjam na Wuběgowańskej droze (Rennbahnstraße) móžnosć, dermotnje knigły se wupóžycyś abo swóje knigły drugim k dispoziciji stajiś. Taku ideju stej pśed někotarymi tyźenjami teke wobsejźarja małego gósćeńca „Stara Lodka“ zwopšawdniłej. Tak stej pśed swójeju „Stareju Lodku“ na Žylojskej šoseji 92 domcyk stajili, kótaraž słužy něnto ako wótwórjona wupóžycaŕnja knigłow. Cytamy na njej teke, kak se tomu póbitowanjeju serbski groni: „zjawna knigłownja“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś