Wušej 33 lět jo dirigěrował chor w Žylowje

Awtor: Horst Adam stwórtk, 07. december 2023
Tak smy Helmuta Rothkähla znali: rozbuźone jo dirigěrował swój žylojski chor. Foto: archiw NC

Wjele, wjele lět jo rad spiwał a wušej togo jo teke zgromadne spiwanje drugich nawjedował. Snaź jo to było to, až jo wón 102 lět stary wordował. To groni, wjelgin stary, což njejo kuždemu dane. To grono dej byś how wó Helmutu Rotkählu z Chóśebuza, kenž jo wjelgin dłujki cas ako dirigent nawjedował znaty serbski měšany chor w Žylowje. Pó tom, až jo južo dlejšy cas starstwa dla połožył ten kij za dirigěrowanje na bok, jo něnto bóžko teke jogo głos napśecej womjelknuł. Dnja 11. nowembra jo wón wumrěł, tśi mjasece pó swójom 102. narodnem dnju 19. awgusta. Ten tyźeń – 7. decembra – budu jogo zakopowaś na pódpołnocnem kjarchobje w Měsće.

Helmut Rothkähl, wukubłany ceptaŕ, jo chopił 1961 dirigěrowaś Žylojski chor. Pópšawem jo dejał jano raz wupomagaś, dokulaž Herrmann Župan ze Strobic – wón jo był Serb – njejo mógał dirigěrowaś. Ale ten „nowy“ jo wóstał pón pla žylojskego měšanego chóra – wót lěta 1961 do lěta 1994, to groni wušej 33 lět! Z tym jo był ten luź, ako jo toś ten chor dotychměst nejdlej dirigěrował, kenž bu 1886 ako muskecy chor załožony. Dlejšy cas běšo jen teke dirigěrował znaty serbski ceptaŕ a kulturny procowaŕ Mato Rizo (1847–1931).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś