Wóstanjo serbski późěl Zwězkowego budgeta?

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 07. december 2023

Z Barlinja/Berlin. Pónjeźele tyźeń jo měła Parlamentariska pśirada Załožby za serbski lud pósejźenje w Nimskem zwězkowem sejmje w Barlinju. Moderěrowała jo to zastupna pśedsedaŕka Simona Koßowa. Prědny a wjelgin wažny dypk na agenźe jo był financěrowanje Załožby za serbski lud 2024. Cłonki parlamentariskeje pśirady ga maju tšach, až wótpósłańce we tom wjelikem kruželu sumow cełkownego Zwězkowego budgetu późěle za serbske nastupnosći naslědk stajaju. Simona Koßowa jo jich pak informěrowała, až wótpósłańce ze serbskimi nastupnosćami dotychměst wobchadaju kaž planowane. Tak wobstoj naźeja, až serbski późěl tak wóstanjo, gaž wótpósłańce budu wó etat wótgłosowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś