Wótwórili su wustajeńcu ga z nabóžninu

Awtor: KP stwórtk, 07. december 2023
W gódownej atmosferje jo Christina Klimowa (napšawo) gósći wuwitała a wustajeńcu na dwórje Serbskego muzeja wótwóriła. K. P.

Z Chóśebuza/Cottbus. We toś tom lěśe smy swěśili jubileje nejwuznamnjejšych dolnoserbskich wósobinow: 28. maja 130. narodny źeń Miny Witkojc, 18. junija 170. narodny źeń Mata Kosyka a skóńcnje 5. septembra 150. narodny źeń Bogumiła Šwjele. A jogo su w Serbskem muzeju z wósebneju wustajeńcu „Darjona wěda“ cesćili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś