Do adwenta z chorom „Łužyca“

Awtor: Konstanze Kuška stwórtk, 07. december 2023
Na gódowny cas se nastajiś – kak pójźo to lěpjej ako z pśedgódownym koncertom? Tak njesmějo na prědnem adwentskem kóńcu tyźenja wustup spiwaŕkow wót chora „Łužyca“ w Dešnje wuwóstaś. Foto: K. K.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś