Z LĚTA 1973: Jěšnice z Bórkow. Te jo Fryco Rehnus, znaty serbski flejšaŕ, pśepódał ako dar k 25. jubilejoju Casnika.Foto: J. KafflaZ LĚTA 1983: Sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje ze śišćaŕnje Lausitzer Rundschau su redakciji gratulěrowali k 35. narodninam. Te

Awtor: Horst Adam stwórtk, 30. nowember 2023
Z LĚTA 1975: Domowinska kupka w Blunju běšo redakciju Casnika pśepšosyła na serbski cytański wjacor. Monika Słokowa (tencas Pawlowa) a Wylem Bjero stej tam cytałej. Foto: Casnik
Z LĚTA 1973: Jěšnice z Bórkow. Te jo Fryco Rehnus, znaty serbski flejšaŕ, pśepódał ako dar k 25. jubilejoju Casnika. Foto: J. KafflaZ LĚTA 1983: Sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje ze śišćaŕnje Lausitzer Rundschau su redakciji gratulěrowali k 35. narodninam. Te su se pśecej starali za dobry a dypkowny śišć Casnika. Fota: H. KretschmerZe 70tych lět: Cesto jo se redakcija wudała do Mósta. W tamnej šuli ga jo měła dlejšy cas kmótšojsku rědownju. Jeje wjednica jo była Brunhilde Sydowa. Foto: CasnikZ LĚTA 1986: Kužde lěto jo Casnik swójich dopisowarjow pśepšosył na zgromadnu ekskursiju a wobradowanje. Mjazy drugim su se pódali raz do Domowinskeje župy Kamjeńc. Foto: CasnikZ 80tych lět: Za swójich cytarjow a dopisowarjow jo dał Casnik teke napóraś małke suweněry. Wjelgin woblubowane su byli take zeleno-běłe pśedešćniki (Regenschirme). Foto: CasnikZ LĚTA 1981: Cesto jo Casnikowa redakcija – casy gromaźe ze serbskim rozgłosom a z redakciju „Noweje doby“ – serbskich luźi pśepšosyła na rozgrono pśi kulowatem bliźe. Tak su byli teke raz pśepšosone spiwaŕki ze župy Gubin/Baršć. Foto: J.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś