Kak wuglěda tuchylu ze serbskeju šulskeju wucbu w Dolnej Łužycy?

Awtor: H. A. stwórtk, 30. nowember 2023

Na pósejźenju serbskego wuběrka we wokrejsu SPN jo na to wótegronił Frank Nedoma ze Statnego šulskego amta Chóśebuz.

We šulskem lěśe 2023/24 se na 21 zakładnych šulach we Chóśebuzu a we wokrejsach SPN, OSL a LDS a na Dolnoserbskem gymnaziumje wuwucujo dolnoserbska rěc. W Chóśebuzu (k tomu słuša Žylow) jo serbska wucba na źewjeś šulach, we wokrejsu Sprjewja-Nysa na wósym šulach, we wokrejsu Górne Błota/Łužyca na dwěma šuloma a teke we wokrejsu Damna/Błota na dwěma šuloma. Wót septembra togo lěta wobźělijo se w Dolnej Łužycy dogromady 1.659 źowćow a gólcow na serbskej wucbje. W šulskem lěśe 2022/23 jo jich to było 1.792. W šulach wokrejsa SPN se wobźělijo 668 wuknicow a wuknikow na serbskej wucbje, wót nich 271 we WITAJ-projekśe, bilingualnej fachowej wucbje. K nim słušaju teke wuknice a wukniki, ako wuknu na Dolnoserbskem gymnaziumje a doma su we wokrejsu SPN.

– w Brjazynje wuknjo 141 źiśi serbsku rěc, 84 z nich pśez WITAJ.

– w Bórkowach wuknjo 97 serbsku rěc, 11 pśez WITAJ

– w Kśišowje wuwucuju 74 źowćow a gólcow w serbskej rěcy

– w Libanojcach/Laubsdorf jo jich to 52

– w Grodku wuknjo 22 źiśi serbsku rěc

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś